Вижте истината за феромоните!

Какво си представяте, като чуете феромони?

Феромоните представляват химически съединения, които се отделят от всички живи същества и които служат за комуникация между отделните представители на един вид. Чрез отделянето на феромони един представител на определена група може да съобщи на останалите, че ги приближава опасност, може да обозначи пътя до открита плячка, може да даде на представителите на срещуположния пол, че е достигнал до полова зрялост и е готов за размножаване.

Въпреки популярността на продуктите, за които твърдят, че съдържат феромони, все още не е категорично доказано, че този род субстанции оказват какъвто и да било ефект върху поведението на човека. Рекламните кампании, че продуктите, които уж съдържат въпросния продукт, ще превърнат човека, който ги използва, в неустоим за другия пол и ще му гарантират успех на любовния фронт, продължават обаче да са активни с пълна сила, а броят на потребителите, които им се доверяват, расте.
До някаква степен може би това заключение не се отнася за наблюдаваното координиране на представители на женския пол, които живеят заедно – често се наблюдава съвпадане на месечния цикъл между тях. За учените обаче все още не е ясно как точно феромоните оказват влияние върху този процес и дали те наистина са замесени в него.
lekar.bg

VN:F [1.7.8_1020]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.7.8_1020]
Rating: 0 (from 0 votes)

Напишете коментар


*