Буква

Изтълкувани думи, с буква ‘Ц’

ЦЯР (виж ЛЕКАРСТВО).