ЦУПЕНЕ, ЦУПИШ – ли се в съня си, ще претърпиш загуби заради ината или лекомислието си. Друг ако се цупи, не споделяй проблемите си с вятърничави приятели.

Коментарите са затворени