ЦИТАТ – ако чуеш или произнасяш насън, ще имаш тайнствен или влиятелен покровител. Друг ако цитатничи, конкурентите ти набират значителна преднина и имат влиятелни връзки.

Коментарите са затворени