ЦИРЕЙ – че имаш, ако сънуваш, ще научиш някоя тайна. Друг ако има цирей, очаква те нечиста печалба.

Коментарите са затворени