ЦИКЛОН – в съня предупреждава да избягваш всякакви рискове през следващите шест месеца.

Коментарите са затворени