ЦЕНТРАЛА – електро, топло или телефонна централа в съня показва, че си изтощен и имаш нужда от повече почивка.

Коментарите са затворени