ЦЕНЗОР, ЦЕНЗУРА – в съня предвещава загуби и щети, а ако ти си цензор, ще срещнеш трудности и пречки в работата си.

Коментарите са затворени