ЦЕЛИНА – ако видиш, садиш, береш или ядеш насън, ще бъдеш здрав и уважаван.

Коментарите са затворени