Храсталак
- изгубиш се в него | ще открият тайната ти.
- разглеждаш го иму се любуваш | ще ти се инатят за нещо.
- седиш в него | процес ще изгубиш.

Коментарите са затворени