Храна
- мелиш | една забъркана работа щастливо ще уредиш.
- превозваш | ще подобриш състоянието си.
- купуваш | полза ще имаш.
- жънат на нивата | ще ти се накърни честта.
- непожъната още | надявай се, голям успех ще имаш.
- за ядене, не ти достига | ще те измамят за една работа.

Коментарите са затворени