Хор
- от любители чуеш | несъгласие и неприятности.
- черковен | ще те канят на сватба.
- вземаш участие | добре е че се интересуваш за всичко.

Коментарите са затворени