Хора
- събрани двама по двама | ще извършиш една работа която се бои от светлината.
- страшни | ще те повишат или ще си намериш верен приятел или любовник.
- много / тълпа / | добра работа ще получиш.
- облечени в черно | неприятни новини ще чуеш.
- красиви | радост,здраве и благосъстояние.
- непознати ядат | добро те чака.
- с венци на главата | печалба ще имаш.
- приятелски се веселят | щастливи дне ще прекараш.
- умрели | зле ще засегнеш твой приятел.

Коментарите са затворени