Хмел
- береш | търговията ти ще процъфти.
- пиеш | пази се от безпътни работи и разпуснатост.

Коментарите са затворени