Хляб
- печеш | щастие в предприятията си ще имаш.
- готов опечен | на трудящите се добро,а на мързеливите зло.
- хубав ядеш | верни приятели и печалби ще имаш.
- бял | всякога ще можеш да намериш препитанието си.
- плесенясъл,сух | добро от чужди хора.

Коментарите са затворени