ШЕРИФ – че си, ако сънуваш, ще имаш проблеми с официалните власти. Ако друг е шериф, въздържай се от твърде смели изяви и изказвания.

Коментарите са затворени