ПЕРФОРАТОР – в съня е предупреждение да се готвиш за изпитание или проверка.

Коментарите са затворени