ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА – ако видиш насън, бъди внимателен в отношенията си с колеги или работодатели.

Коментарите са затворени