ЕКСПЕДИЦИЯ – ако участваш в експедиция в съня си, ще ти възложат отговорна задача или поръчка. Тълкуването зависи и от съпътстващите обстоятелства на съня – дали има пречки и опасности, дали си сам или с група, дали финалът на експедицията е успешен и др.

Коментарите са затворени