ЕКИП – ако насън участваш в някакъв екип, наяве ще делиш отговорностите и задълженията си с някого другиго.

Коментарите са затворени