УНЕС – в съня съобщава за пропуснат шанс или за избегната опасност.

Коментарите са затворени