УКАЗАНИЯ – изпълняваш ли насън, пази се от грешки и пропуски в работата си. Ако даваш указания някому, по-добре не давай съвети, когато не ти ги искат.

Коментарите са затворени