УДАРЕНИЕ – в съня означава, че някой се опитва да те измести или да отклони вниманието ти от по-важни проблеми.

Коментарите са затворени