УГОЯВАНЕ – в съня предсказва материални трудности и финансови загуби.

Коментарите са затворени