УВОД – ако четеш, пишеш или слушаш насън, значи партньорите ти те баламосват, опитват се да хитруват или да печелят време.

Коментарите са затворени