УВЕЛИЧАВАНЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ, УВЕЛИЧАВАШ – ли нещо в съня си, чака те подем в работата – ще увеличиш материалните си придобивки, ще заздравиш позициите си и ще постигнеш значителен напредък.

Коментарите са затворени