УБЕЖДАВАНЕ, УБЕЖДАВАШ – ли някого в нещо насън, наяве ще изпитваш остро съмнение или недоверие. Тебе ако те убеждават, не бързай да се доверяваш на новите си познати или партньори.

Коментарите са затворени