ЛАЗЕР – в съня е знак, че ще постигнеш голям личен или професионален успех, който за съжаление ще остане неразбран и неоценен.

Коментарите са затворени