МАНЕЖ – ако видиш в съня си, ще получиш покана. Ако си на манеж, избягвай насилието и принудата в работата си.

Коментарите са затворени