МАКЕТ – ако видиш или правиш насън, значи градиш измислен свят, нереална или деформирана представа за събитията около тебе.

Коментарите са затворени