МАЙТАП, МАЙТАПИШ (виж ШЕГА) – ли се насън, няма да ти възлагат сериозна работа. Ако друг се майтапи, пази се от измама или злоупотреба.

Коментарите са затворени