СТАТИСТИКА – в съня е предупреждение, че вишестоящите внимателно следят и анализират действията ти – бъди предпазлив и примерен.

Коментарите са затворени