СВЕЖ, СВЕЖЕСТ – усещането за свежест в съня е свързано с добри новини и приятни изненади.

Коментарите са затворени