ТАНЦ, ТАНЦУВАШ – ли в съня си, пази се от измама или болест. Ако танцуваш с някого, ще имаш опора в трудни моменти. Бърз и весел танц е знак, че ще станеш обект на злобни интриги, а бавен и тъжен – че ще се чувстваш самотен. Друг ако танцува, ще се влюбиш.

Коментарите са затворени