ТАЛОН – в съня показва, че ще спечелиш от прилежността и добросъвестното си отношение към документните, данъчните, финансовите или юридическите ти задължения и ангажименти.

Коментарите са затворени