ТАКТ, ТАКТУВАШ – ли насън, опитите ти да контролираш или да подчиниш събитията и хората около себе си ще пропаднат.

Коментарите са затворени