ТАЙФУН – в съня предсказва служебни промени или динамичен развой на отношенията в семейството.

Коментарите са затворени